Contact Us

Fill in the contact form opposite and we will get back to you shortly. Alternatively use the contact details listed below
02921 845852
wcrc@cardiff.ac.uk
Wales Cancer Research Centre,
Room 1TB2 31,
First Floor Main Building,
University Hospital of Wales,
Cardiff, CF14 4XN
Dilynwch Ni
TwitterFacebook

Beth fyddwn ni'n gwneud yng Nghanolfan Ymchwil Canser Cymru

Byddwn yn cyflawni a chefnogi ymchwil canser o'r ansawdd gorau, o ymchwil labordy cynnar trwodd i ofal lliniarol, gan ganolbwyntio ar feysydd pwysig o angen clinigol er budd cleifion a'r cyhoedd. Rydym yn ganolfan ymchwil canser gynhwysfawr â briff Cymru gyfan ac arweiniad GIG clinigol ac academaidd cryf. Byddwn yn cyflawni a chefnogi ymchwil canser o'r ansawdd gorau, â ffocws ar gydweithio, deilliannau i gleifion a rhagoriaeth fel gofyniad isafswm.

Partneriaeth Canser Cymru

Byddwn yn cydweithio'n agos â Chanolfan Ymchwil Canser DU yng Nghaerdydd ac rydym yn rhan allweddol o Bartneriaeth Canser Cymru. Dilynwch y dolenni isod i ddysgu mwy am y sefydliadau hyn.
Cancer Research UK Canolfan Caerdydd Partneriaeth Canser Cymru

Ein Partneriaid

LC
NHS Cymru
Prifysgol Abertawe
Prifysgol Bangor
Prifysgol Caerdydd
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Cylchlythyr

Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau ein hymchwil, i glywed am ddigwyddiadau a'n gwaith ymgysylltu.